Туризъм

Всеки обича да пътува с цел отдих и забавление.Туризмът има важно социално и икономическо значение. Следствие на него човешкото здраве и трудоспособността се възстановяват. Напоследък станаха много популярни у нас селски, еко, велотуризъм.

Тук ще откриете необходимата ви информация всичко свързано с туризма.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/459_attach_3593_normal.jpg